Kontaktiem: +371 2912 0066

PROJEKTĒŠANA

PLĀNOŠANA

SASKAŅOŠANA

UZRAUDZĪBA

Vsmart Extensions
Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna
Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna
Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna
Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna
Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna

Ūdenstūrisma centrs pie Lubāna

Tehniskais projekta vadītājs. Arhitektūra – Rasa Kalniņa

Projekti un skices